Tapasimme tutkijan

FT, Assistant Professor, McMaster University, Hamilton, Kanada.

Dosentti, Helsingin yliopisto.
Psykologia-lehden toimittaja 1994–1995 ja päätoimittaja 1996–1997.

Tällä hetkellä tutkimukseni liittyy kolmeen pääteemaan. Ensiksikin tutkin vieraan kielen oppimista, muun muassa aikuisten ja lasten oppimisen yhtäläisyyksiä ja eroja. Tutkin myös, missä määrin kielelliset toiminnot käyttävät samoja resursseja kuin muutkin kognitiiviset prosessit. Kolmas tutkimani aihepiiri liittyy lukivaikeuden kognitiivisiin mekanismeihin ja lukemisen aivoperustaan.

Lue lisää

Tapasimme tutkijan

PsM, jatko-opiskelija, Helsingin yliopisto.

Vieraileva tutkija, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Meneillään oleva väitöskirjatyöni tarkastelee psykoterapeuttien yksilöllisiä ominaisuuksia ja niiden yhteyksiä terapeutin ja potilaan väliseen yhteistyösuhteeseen sekä terapian tuloksellisuuteen. Tutkimuksen taustalla on havainto meta-analyyseista, joiden mukaan erilaisia teoreettisia viitekehyksiä ja suuntauksia edustavat psykoterapiat ovat usein kutakuinkin yhtä vaikuttavia, mutta terapeuttien välisessä tuloksellisuudessa esiintyy merkittävää vaihtelua. Tutkimustietoa on verraten vähän siitä, mitkä terapeuttien ominaisuudet ovat erityisen hyödyllisiä. Lukuisissa tutkimuksissa on kuitenkin havaittu, että terapeutin ja potilaan välinen yhteistyösuhde ennustaa terapian vaikuttavuutta. Siksi tarkastelen myös, mitkä terapeutin ominaisuudet ovat hyödyllisiä yhteistyösuhteen muodostamisessa.

Lue lisää