Ajankohtaista

Suomen Psykologisen Seuran hallitukselta

Kirsti Lagerspetzin pro gradu -palkinto 2020 on myönnetty puoliksi Helena Rovamolle Itä-Suomen yliopiston sosiaalipsykologian oppiaineessa Kuopiossa tehdystä opinnäytetyöstä ”Maaseudun sosiaalinen representaatio: maaseudun arki, elämä ja asukkaat nuorten kokemusmaailmassa” sekä Marja-Reetta Tommiskalle Helsingin yliopiston psykologian oppiaineessa tehdystä opinnäytetyöstä ”P3a-vasteen heijastaman tahattoman tarkkaavuuden yhteys tahdonalaisen tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen kehitykseen alakouluikäisillä lapsilla”. Kumpikin saa 150 euroa.