Tieteelliset artikkelit

Matemaattisten taitojen ja motivaation profiilit ensimmäisen luokan oppilailla

Myönteinen motivaatio, kuten korkea kiinnostus ja myönteinen minäkäsitys, linkittyy usein hyviin suorituksiin, mutta tiedämme vasta varsin vähän koulupolkunsa alussa olevien oppilaiden matematiikan kiinnostuksen, minäkäsityksen ja osaamisen välisistä yhteyksistä. On myös viitteitä siitä, että nämä yhteydet eivät välttämättä ole samanlaisia kaikilla oppilailla. Tämän tutkimuksen tarkoituksena olikin selvittää, voidaanko ensimmäisellä luokalla tunnistaa oppilasryhmiä, joiden profiilit matemaattisissa taidoissa (lukumääräisyyden taju ja laskemisen taidot) ja motivaatiossa (kiinnostus ja minäkäsitys) ovat erilaisia. Tutkimukseen osallistui 265 norjalaista ensiluokkalaista (ikä KA = 6 v 9 kk), jotka voitiin jakaa latenttien luokkien ryhmittelyanalyysin avulla neljään ryhmään matemaattisten taitojen ja motivaation perusteella. Suurin ryhmä (46 %) koostui oppilaista, joilla oli keskimääräistä paremmat taidot, mutta hieman matalampi kiinnostus. Lisäksi löydettiin ryhmä (22 %), jota kuvasi suhteellisen hyvät taidot ja myönteinen motivaatio, ja ryhmä (21 %), jota kuvasi suhteellisen heikot taidot ja kielteinen motivaatio. Pienintä ryhmää (12 %) luonnehtivat heikot taidot, mutta korkea kiinnostus ja minäkäsitys. Ryhmien validoinnissa havaittiin, että taitotasosta riippumatta oppilaat, joilla oli myönteinen matematiikan motivaatio, arvostivat paitsi matematiikkaa myös yleisesti koulunkäyntiä enemmän kuin muut oppilaat. Matemaattiset taidot ja motivaatio eivät siis kulkeneet aina käsi kädessä.

Avainsanat: matemaattiset taidot, motivaatio, kiinnostus, minäkäsitys, alakoulu, henkilösuuntautunut lähestymistapa

Vain tilaajilla on pääsy tämän artikkelin täysversioon.

Kirjaudu sisään tai klikkaa tästä tilaamaan Psykologia-lehti.

Jos olet jo tilaaja, rekisteröidy tästä.