Artikkelien tiivistelmät

Irma Jaakkola, Kaisa Kanerva & Minna Kyttälä

Lasten työmuistin kehitys ja arviointimenetelmät

Työmuistin toiminnan vaikutus ulottuu laajasti lapsen elämään ja voimakkaimmillaan se on oppimiseen liittyvissä kognitiivisissa toiminnoissa. Koska työmuistilla on yhteys lasten kognitiiviseen kehitykseen ja oppimiseen, on tärkeää tutkia ja kehittää siihen liittyviä arviointimenetelmiä. Lasten suoritukset kaikilla työmuistin osa-alueilla paranevat tasaisesti vauvaiästä teini-ikään asti. Tarkastelemme työmuistin kehittymisen taustalla olevia mekanismeja, joita ovat työmuistin sisäisten kertaamis- ja uudelleenkoodausprosessien kehittyminen, tarkkaavaisuuden säätelyn paraneminen, strategioiden käytön kehittyminen ja prosessoinnin nopeutuminen sekä tiedon lisääntyminen säilömuistissa. Lisäksi esittelemme menetelmiä, joiden avulla voidaan arvioida eri-ikäisten lasten työmuistin toimintaa. Hyvin pienten lasten työmuistin arvioinnissa korostuvat ei-kielelliset menetelmät, mutta noin neljän vuoden iästä lähtien lasten työmuistin toimintaa voidaan kuvata ja arvioida Baddeleyn työmuistin monikomponenttimallin avulla. Kansainvälisesti lasten työmuistin arviointiin on kehitetty suuri joukko tehtäviä. Suomessa käytössä olevilla testeillä ei pääsääntöisesti ole mahdollista eritellä työmuistitoimintojen osa-alueita, poikkeuksena tutkimushankkeiden yhteydessä käytetyt menetelmät. Koska työmuistin toimintakyvyn yhteys kognitiiviseen kehitykseen ja oppimiseen on merkittävä, olisi tärkeää kääntää ja kehittää testejä myös suomalaisten lasten työmuistin arviointiin

Lue lisää