Sisällysluettelo

Sisällysluettelo (04/2011)

Pääkirjoitus

Virpi KalakoskiOnko kaikilla oikeus tietoon - ilmaiseksi? 230

Tieteelliset artikkelit

Liisa Möttönen & Nirka Hintsanen: Liittyykö työstressin kokeminen yksilön temperamenttipiirteisiin? Lue abstrakti 232

Sirpa Ruuskanen, Jarl Wahlström & Päivi Rainò: Viittomakielisen vuorovaikutuksen erityispiirteitä psykoterapiassa – tapaustutkimus Lue abstrakti 248

Emilia Suviala: Miten ajatella mieltä ja mieltää ajatuksia? Mentalisaation kehittyminen ja kiintymyssuhde Lue abstrakti 263

Lectio praecursoria

Mervi Antila: Kognitiiviset muutokset ja niiden periytyvyys bipolaarihäiriössä 269

Tapasimme tutkijan

Sasa Kivisaari 274

Anneli Portman 275

Ajankohtaista

Katariina Salmela-Aro: HAPPY SCHOOL: School Engagement and School Transitions seminar - Kannanotto – Position Paper 276

Sointu Leikas: Tutkija opettajana 277

Keskustelua

Tuomo Tikkanen: Yhteiskunnallisia ongelmia ei voi hoitaa yksilökohtaisesti 278

Pekka Sauri: Hoitotakuu tarvitaan myös mielenterveysongelmiin 280

Toimittajan kommentti: Länsimainen spitaali 281

Ajankohtaista toimituksesta

Huippuyliopiston marginaalissa 284

Työ ja perhe-elämä tukevat toisiaan 286

Lapset keskustelevat 286

Onnelliset koulut 287

Rikotut ikkunat 288

Kohti ratkaisukeskeistä psykoterapiaa 288

Sosiaalinen optimisti sujuvasti opinnoista työelämään 289

Yliopisto-opintojen viivästyminen syö hyvinvointia keski-iässä 290

Amerikkalainen jalkapallo ja aivovammat 291

Miehet, naiset ja huumori 293

Järki, tunteet ja monikulttuurisuus 294

Muutoksia toimituksessa 296

Suomen Psykologisen Seuran hallitukselta 296

Toimitus suosittelee 297

Kirjat

Martin Heidegger: Johdatus metafysiikkaan (Kosti Joensuu) 298

Anna-Liisa Lämsä (toim.): Mieli maasta – masentuneen nuoren kohtaaminen ja tukeminen (Matti Pesola) 300

Diana Bartlett & Sylvia Moody: Dyslexia in the workplace, An introductory guide (Ville Villberg)302

Kirjauutuksia 304

English Summaries 305

Kirjoittajat 308