Ajankohtaista toimituksesta

Viime aikoina Euroopassa on kuultu pikemminkin huonoja kuin hyviä uutisia valtaväestön ja maahanmuuttajien kohtaamisista, ja jopa korkean tason EU-johtajat ovat kyseenalaistaneet avoimesti monikulttuurisuuden mielekkyyden. Kotimaan politiikka puolestaan kiehuu niin maahanmuuttokeskustelusta kuin sen puutteesta, ja tulilinjalle joutuvat milloin maahanmuuttajat, milloin kukkahattutädin tai populistin leiman saaneet. Olisiko ajatus kulttuurien rauhallisesta rinnakkaiselosta siis syytä kuopata, vai löytyisikö tutkimuksesta tehokkaiksi todistettuja keinoja ryhmäsuhteiden parantamiseksi? Ainakin useiden sosiaalipsykologien mielestä kyllä, sillä niin kansainväliset kuin kotimaisetkin tutkimukset ovat tuottaneet runsaasti tukea niin sanotulle kontaktihypoteesille, Gordon Allportin (1954) klassiselle sosiaalipsykologiselle teorialle ryhmienvälisen kontaktin ennakkoluuloja vähentävästä vaikutuksesta. Mikä kontakti tahansa ei suinkaan toimi: vuorovaikutuksen on oltava tasa-arvoista, yhteistyöhön painottuvaa ja ympäröivän yhteiskunnan normien tukemaa, jotta ryhmäsuhteet parantuisivat. Lisäksi vuorovaikutuskumppanin on oltava mahdollisimman tyypillinen ryhmänsä edustaja, jotta häntä ei pidettäisi vain myönteisenä poikkeuksena muutoin vinoon katsotussa ryhmässään.

Lue lisää

Ajankohtaista toimituksesta

Median vaikutus toimintaan

Fischer, P., Greitemeyer, T., Kasternmuller, A., Vogrincic, C. & Sauer, A. (2011).The effects of risk-glorifying media exposure on risk-positive cognitions, emotions, and behaviors: A meta-analytic review. Psychological Bulletin, Online First Publication, February 21.

Meta-analyysissa oli mukana vuosien1983–2009 välisenä aikana Yhdysvalloissa ja Euroopassa tehtyjä tutkimuksia median vaikutuksesta toimintaan. Tutkimuksiin oli osallistunut yli 80 000 pääasiassa 16–24-vuotiasta henkilöä. Yhteys riskialttiin toiminnan ja riskejä ihannoivan median kuluttamisen välillä oli selvä tutkimusmetodista, tutkitusta mediasta ja riskikäyttäytymisen laadusta riippumatta. Riskikäyttäytymistä simuloivien videopelien pelaaminen (esim. formulapelit) johti kuitenkin todennäköisemmin vastaavaan riskikäyttäytymiseen kuin esimerkiksi väkivaltaelokuvien katsominen väkivaltaan tai heavymetallin kuunteleminen huumeiden käyttöön.

Lue lisää