Artikkelien tiivistelmät

Laura Lahtela, Anna-Maria Rajala, Katja Kokko, Eija Räikkönen & Taru Feldt

Katumusten yhteydet eheyteen ja hyvinvointiin keski-iässä

Tutkimuksessamme selvitimme, millaisia katumuksia keski-ikäisillä ihmisillä on ja miten katumukset ovat yhteydessä hyvinvointiin (psykologinen hyvinvointi ja tyytyväisyys elämään) sekä eheyden kokemukseen. Tutkittavat (111 miestä ja 110 naista) kuuluivat Lapsesta aikuiseksi -pitkittäistutkimukseen ja osallistuivat sen 50-vuotiaiden aineistonkeruuseen vuonna 2009. Noin puolet (53.8 %) tutkittavista ilmoitti katuvansa jotain. Katumukset luokiteltiin kuuteen sisältöluokkaan: 1) opiskelu ja koulutus (21.7 % katumuksia raportoineista mainitsi tämän alueen), 2) työ- ja uraratkaisut (20.9 %), 3) perhe ja vanhemmuus (19.1 %), 4) parisuhde ja avioliitto (16.5 %), 5) elämäntavat ja henkilökohtaiset ominaisuudet (13.0 %) ja 6) asuminen ja taloudelliset ratkaisut (8.7 %). Tutkittavat, jotka eivät katuneet mitään, kokivat enemmän eheyttä ja olivat tyytyväisempiä elämäänsä, kun taas tutkittavat, joilla oli opiskeluun ja koulutukseen sekä elämäntapoihin ja henkilökohtaisiin ominaisuuksiin liittyviä katumuksia, kokivat vähiten eheyttä. Lisäksi tutkittavat, joilla oli opiskeluun ja koulutukseen liittyviä katumuksia, olivat tyytymättömämpiä elämäänsä.

Lue lisää