Ajankohtaista Toimituksesta

Mitä tapahtuu, kun ADHD-aikuinen vanhenee? Mitä jos hänellä epäillään alkavaa dementiaa ja tie vie muistitutkimuksiin? Miten ADHD vaikuttaa tutkimusten kulkuun? Entäpä jos ADHD:ta ei ole koskaan aiemmin diagnosoitu – osataanko se tunnistaa nyt?

Journal of Attention Disorders -lehdessä julkaistiin äskettäin aiheeseen liittyvä tutkimus, joka sai alkunsa amerikkalaisella muistiklinikalla työskentelevien tutkijoiden omista käytännön havainnoista (2012; 16(4), 333–338). Barbara Fischer, Gail Gunter-Hunt, Courtney Holm Steinhafel ja Timothy Howell olivat huomanneet, että henkilön aiempi tarkkaavuushäiriö saattoi joskus tulla esiin muistitutkimuksissa ja vaikuttaa kognitiivisen tilanteen arviointiin. He halusivat tutkimuksessaan selvittää, miten muilla amerikkalaisilla muistiklinikoilla lähestytään ADHD:hen liittyvää problematiikkaa.

Lue lisää

Ajankohtaista Toimituksesta

Vaikuttaako äidin työssäkäynti lasten pärjäämiseen?

Lucas-Thompson, R.G., Goldberg, W.A. & Prause, JA. (2010). Maternal Work Early in the Lives of Children and Its Distal AssociationsWith Achievement and Behavior Problems: A Meta-Analysis. Psychological Bulletin, 136, 915–942.

Tässä meta-analyysissa perehdyttiin pienten lasten äitien työssäkäynnin ja lasten myöhemmän pärjäämisen yhteyteen 69 tutkimuksessa. Lasten pärjäämistä arvioitiin todistusarvosanoilla ja opettaja-arvioinneilla ja käyttäytymisongelmia Achenbachin Child Behavior Checklist-menetelmällä. Äitien työssäkäynti ei ollut yhteydessä lasten pärjäämiseen paitsi että äidin työhönmeno yksivuotissyntymäpäivien jälkeen paransi lapsen koulusuoriutumista ja vähensi sisäänpäin kääntyviä käyttäytymisongelmia. Tutkijat suosittelevat Suomen kaltaista vanhempainlomajärjestelmää.

Lue lisää