Top News 2020

Ajankohtaista Toimituksesta

Esikoinen kuopuksen pienentää

Kaufman, J., Tarasuik, J. C., Dafner, L., Russell, J., Marshall, S. & Meyer, D. (2013). Parental misperception of youngest child size. Current Biology, 23, R1085-R1086.

Nuorimmaisen synnyttyä vanhempi lapsi näyttää usein (70 prosentilla haastateltavista) yhtäkkiä kasvavan. Onko kyse vain pienemmästä vertailukohdasta? Näyttää siltä, ettei. Kokeessa äidit arvioivat 2–6-vuotiaiden lastensa pituutta. Arvioita verrattiin lasten todelliseen pituuteen. Äitien havaittiin aliarvioivan nuorimpien lastensa pituuden (7.5 cm:n aliarvio) mutta arvioivan vanhempien lasten pituuden oikein (0.4 cm:n yliarvio). Lasten iällä, sukupuolella tai todellisella pituudella ei havaittu olevan vaikutusta arvioon. Pituuden aliarviointi ilmeni nopeasti, sillä nuorimpien lasten ikä ei vaikuttanut aliarvioon. Myöskään vanhemman lapsen iällä ei ollut vaikutusta. Tulokset näyttivät heijastavan havaintotoimintojen ylhäältäpäin tulevaa vaikutusta vauvailluusioon, jonka evolutiivista merkitystä tutkijat myös pohtivat.

Lue lisää