Ajankohtaista Toimituksesta

Ihmisen himoista

Hofmann, W., Vohs., K. D., & Baumeister, R. F. (painossa) What people desire, feel conflicted about, and try to resist in everyday life. Psychological Science.

Viikon aikana kerättiin kokemusotantamenetelmällä 205 aikuiselta 7827 raporttia siitä, mitä he juuri sillä hetkellä himoitsivat, kuinka voimakkaasti he sitä himoitsivat, missä määrin himo oli ristiriidassa muiden tavoitteiden kanssa, yrittivätkö he vastustaa himoa ja onnistuivatko he siinä. Useimmiten ihmiset himoitsivat ruokaa, mutta intensiteetiltään voimakkaimpia olivat uneen ja seksiin kohdistuvat himot. Vapaa-aikaan ja uneen kohdistuvat himot olivat eniten ristiriidassa muiden tavoitteiden kanssa. Vaikeimpia vastustaa olivat median käyttöön ja työntekoon kohdistuvat himot. Toinen päämäärä oli tutkia itsekuria ehtyvänä voimavarana. Tulokset tukivat tätä ajatusta: mitä useammin oli saman päivän aikana menestyksellisesti vastustanut aiempia himojaan, sitä vaikeampaa oli uusien himojen vastustaminen.

Lue lisää

Ajankohtaista Toimituksesta

"Ole oma itsesi" ja "ei kannata esittää muuta kuin on" ovat vakiintuneita neuvoja treffeille, työhaastatteluun ja moneen muuhun tilanteeseen valmistautuvalle. Tällaiset neuvot vaikuttavat varsin järkeenkäyviltä. Omana itsenä olemista pidetään rehellisenä ja kunniallisena toimintana, kun taas sitä, että esittää olevansa jotain muuta kuin mitä on, pidetään manipulatiivisena ja sekä itselle että muille haitallisena. Epärehellisenä ja epäterveenä toimintana pidetään esimerkiksi sitä, jos ujo ja hiljainen hakeutuu juhlien keskipisteeksi tai jos joku käy taidenäyttelyssä vain antaakseen itsestään sivistyneen vaikutelman.

Lue lisää