Top News 2020

Sisällysluettelo

Pääkirjoitus

TIMO RUUSUVIRTA: Kaloja ja juttuja 322

Tieteelliset artikkelit

HANNA PELTONIEMI, AURA PESONEN, KAISA AUNOLA, MARJA-KRISTIINA LERKKANEN, JARI-ERIK NURMI & NOONA KIURU: Perhetaustan merkitys kavereiden valinnassa ja vertaisryhmän hyväksynnässä Lue abstrakti 324

HANNA HAPPO, JARL WAHLSTRÖM & OLAVI LINDFORS: Mitä psykoterapiassa opitaan? Kokemuksia lyhyestä psykodynaamisesta psykoterapiasta ja voimavarasuuntautuneesta lyhytterapiasta Lue abstrakti 339 

JUHANI SULANDER, LIISA MYYRY & KLAUS HELKAMA: Valtaorientaatio ja epäoikeudenmukaisuuden uhrin havaitseminen Lue abstrakti 355

Lue lisää