Sisällysluettelo

Pääkirjoitus

TIMO RUUSUVIRTA: Kärpäsen surinaa 250

Tieteelliset Artikkelit

JANNE SIHVONEN: Psyykkinen hyvinvointi ja neurokognitiivinen suoriutuminen Aspergerin oireyhtymässä aikuisiällä Lue abstrakti 252

PIA PIHLAJASAARI, TARU FELDT, SAIJA MAUNO, ANNA-MAIJA LÄMSÄ & MARI HUHTALA: Seurantatutkimus eettisen organisaatiokulttuurin yhteydestä johtajien työpaikan vaihtoon Lue abstrakti 267

ELINA BOTHA, MARJA KAUNONEN & ANNA LIISA AHO: Ryhmävertaistuki ja sen seuraukset – vanhempien kokemukset lapsen kuoleman jälkeen Lue abstrakti 283

Lue lisää