Kirjat

Eero Riikonen: Työ ja elinvoima. Sastamala: Osuuskunta Toivo, 2013. 283 s.

Työelämää koskeva tutkimus ja kirjallisuus ovat viime vuosina käsitelleet paljolti työn ongelmia ja kurjistumista. Tämän suuntauksen huippuna voi ehkä pitää Juha Siltalan teosta Työelämän huonontumisen lyhyt historia. Kaikesta huolimatta työelämän ongelmat ovat edelleen olemassa ja voisi ehkä sanoa, että ne voivat hyvin.

Kurjistumisen vastapainona on ihan viime vuosina tuotu esiin myös työelämän myönteisiä puolia. Selkein esimerkki tästä on Jari Hakasen esittelemä työn imun käsite. Sen mukaanhan työn sisältö voi olla siinä määrin kiinnostava, että se imee tekijänsä työn ääreen.

Lue lisää