Ajankohtaista Toimituksesta

Kuinka todennäköinen on todennäköinen?

Budescu, D. V., Por, H.-H., Broomell, S. B. & Smithson, M. (2014). The interpretation of IPCC probabilistic statements around the world. Nature Climate Change, 4, 508–512.

Ilmiöiden todennäköisyyksiä voidaan ilmaista sanallisesti (esimerkiksi ”erittäin todennäköisesti”) tai numeerisesti (> 90 %). Tutkijat tarkastelivat, mikä olisi paras tapa välittää todennäköisyyksiä kuvaavaa tietoa. Kymmentätuhatta 24 maasta olevaa aikuista pyydettiin arvioimaan numeerisesti todennäköisyyksiä kuvaavia käsitteitä (erittäin epätodennäköinen, epätodennäköinen, todennäköinen ja erittäin todennäköinen), joita käytetään hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin (IPCC) lausumissa. Pelkästään sanoja käyttämällä todennäköisyydet arvioitiin todellista lähemmäksi 50:tä prosenttia. Käyttämällä sekä sanoja että numeerisia vaihteluvälejä arviot olivat tarkempia. Arviot olivat myös aiempia riippumattomampia kielestä tai kansallisuudesta.

Lue lisää