Top News 2020

Lectio Praecursoria

Yhteiskunnassamme vallitsee lääketieteellinen näkemys psykoosista. Sen mukaan psykoosilla tarkoitetaan vakavaa mielenterveyden häiriötä – tai mielisairautta – jossa henkilöllä on harhaluuloja, aistiharhoja tai molempia sekä hämärtynyt käsitys todellisuudesta. Psykoosidiagnoosista seuraa hyvin poikkeuksellisia asioita: ihmisiä, joilla arvioidaan olevan psykoosi, voidaan hoitaa vastentahtoisesti. Diagnostista käsitettä ’skitsofrenia’ käytetään kliinisessä todellisuudessa nähdäkseni lähinnä psykoosin kroonisimpien muotojen synonyymina. Toisaalta koko psykoosi-ilmiö voidaan ymmärtää hyvin eri tavalla. Kansainvälisessä ääniä kuulevien liikkeessä ajatellaan, että äänien kuuleminen voi olla sairauden sijaan ihmisen ominaisuus siinä missä homoseksuaalisuus, hiusten väri tai vasenkätisyys.

Lue lisää

Lectio Praecursoria
15 01 lec 02

Viime vuosikymmenten aikana elämäntapa on muuttunut yhä enemmän istuvaksi. Tämä ilmiö ei kosketa pelkästään aikuisia vaan myös lapsia: Kouluikäiset lapset istuvat keskimäärin kahdeksan tuntia päivässä. Samanaikaisesti yhä harvempi lapsi liikkuu fyysisen aktiivisuuden suosituksen mukaisesti. Suomalaiset liikuntasuositukset kehottavat 7–18-vuotiaita lapsia ja nuoria liikkumaan vähintään tunnin päivässä monipuolisesti ja ikään sopivalla tavalla. Objektiivisten liikuntamittausten perusteella suomalaisista alakoululaisista noin puolet ja yläkoululaisista vain kuudesosa täyttää tämän liikunta-aktiivisuuden minimisuosituksen. Nämä muutokset ihmisten elämäntavoissa näkyvät ylipainon, diabeteksen ja sydän- ja verisuonisairauksien lisääntymisenä. Myös suomalaisten lasten ja nuorten kestävyyskunto on heikentynyt ja lihavuus lisääntynyt viimeisten kolmenkymmenen vuoden aikana.

Lue lisää