Tapasimme tutkijan

Työskentelen tohtorikoulutettavana Finnish Educational Transitions (FinEdu, PI Salmela-Aro) pitkittäistutkimuksessa, joka keskittyy nuorten koulutuksellisiin siirtymiin henkilökohtaisten tavoitteiden, motivaation ja hyvinvoinnin näkökulmasta.

Lue lisää

Tapasimme tutkijan
15 01 tap 01

Syyskuun alussa alkaneen akatemiatutkijakauden aikana keskityn tutkimaan hippokampuksen toimintaa oppimisen aikana. Tarkastelen erityisesti erilaisten lyhytkestoisten hippokampuksessa esiintyvien tilojen vaikutusta oppimiseen ja muistiin. Tavoitteena on tunnistaa ne hetket, jolloin aivot ovat vastaanottavimmillaan, sekä selventää muistijälkien lujittumisen systeemitason mekanismeja. Tutkimus on luonteeltaan perustutkimusta, jonka tulokset lisäävät ymmärrystä esimerkiksi muistihäiriöiden taustalla vaikuttavista syistä.

Lue lisää