Top News 2020

Ajankohtaista Toimituksesta

Elämäntapahtumien vaikutus hyvinvointiin

Luhmann, M., Hoffman, W., Eid, M. & Lucas, R. E. (2012). Subjective well-being and adaptation to life events: A meta-analysis on differences between cognitive and affective well-being. Journal of Personality and Social Psychology, 102, 592–615.

Vastoin aiemmin vallinnutta käsitystä, jonka mukaan elämäntapahtumilla ei juuri olisi vaikutusta subjektiiviseen hyvinvointiin, tuoreimmat isoilla otoksilla tehdyt tutkimukset osoittavat tällaisia vaikutuksia olevan. Pitkittäistutkimusten tuloksia kokoava meta-analyysi (188 tutkimusta; N = 65 911) tutki, mitä vaikutuksia neljällä perhetapahtumalla (naimisiinmenolla, avioerolla, kuolemantapauksella, lapsen syntymällä) ja neljällä työtapahtumalla (työttömyydellä, työllistymisellä, eläkkeelle jäämisellä, uudelleensijoittumisella) on subjektiiviseen hyvinvointiin. Elämäntapahtumilla on tyypillisesti eri vaikutus kognitiiviseen (millaiseksi arvioimme elämämme) kuin affektiiviseen hyvinvointiin (kuinka paljon positiivisia tai negatiivisia tuntemuksia meillä on), ja vaikutukset saattavat jopa olla erisuuntaisia. Esimerkiksi lapsen syntymään liittyvää välitöntä affektiivisen hyvinvoinnin laskua seuraa affektiivisen hyvinvoinnin nousu, mutta kognitiivinen hyvinvointi puolestaan laskee. Yleensä elämäntapahtumilla on voimakkaampi vaikutus kognitiiviseen kuin affektiiviseen hyvinvointiin. Elämäntapahtumiin sopeutumisessa on suuria eroja. Esimerkiksi työttömyydellä ja kuolemantapauksella on voimakas mutta verrattain lyhytkestoinen vaikutus hyvinvointiin, kun taas avioerolla ja eläkkeelle jäämisellä on alkuaan heikompi mutta pitkäkestoisempi vaikutus. Yleensä vaikutukset eivät ole suoraan verrannollisia tapahtumien toivottavuuteen; esimerkiksi eläkkeelle jäämiseen reagoitiin voimakkaammin kuin avioeroon.

Lue lisää

Ajankohtaista Toimituksesta

Sveitsiläinen Jacobs Foundation jakoi jälleen vuosittaisen miljoonan Sveitsin frangin suuruisen tutkimuspalkintonsa. Palkinto on perustettu säätiön perustaneen yrittäjän Klaus J. Jacobsin kunniaksi. Klaus J. Jacobs oli edelläkävijä, joka uskoi yhteiskunnan menestymiseen, jos mahdollisimman moni saa laadukkaan koulutuksen. Hän perusti säätiön vuonna 1989 mutta valitettavasti menehtyi vuonna 2008. Lähes 25 vuotta Jacobs Foundation on aktiivisesti edistänyt ja tukenut lasten ja nuorten kehityksen tutkimusta. Palkinto jaetaan vuosittain joulukuussa Klaus J. Jacobsin syntymäpäivän aikoihin lasten ja nuorten kehitystä tutkivalle huippututkijalle. Palkinto antaa tunnustusta tieteelliselle työlle, jolla on voimakas yhteiskunnallinen merkitys. Säätiö korostaa palkinnossaan monitieteisyyttä ja yhteiskunnallista merkitystä.

Lue lisää

Ajankohtaista Toimituksesta

Yhteiskuntia on perinteisesti asetettu paremmuusjärjestykseen niiden bruttokansantuotteen (BKT) mukaan. BKT:n, joka heijastaa yhteiskunnan taloudellisen toiminnan laajuutta, on ajateltu kuvaavan yhteiskunnan elintasoa ja hyvinvointia. Viime aikoina on kuitenkin esitetty, että tämä kaiken taloudellisen toiminnan summaava mittari olisikin melko huono hyvinvoinnin mittari. Yhdeksi ongelmaksi on koettu, että myös haitallinen toiminta nostaa BKT:tä (klassisena esimerkkinä liikenneonnettomuuksien määrän kasvu nostaa bruttokansantuotetta). BKT:n sijaan onkin tarjottu käytettäväksi erilaisia kestävän kehityksen mittareita, jotka ottavat huomioon muun muassa tulonjaon ja tuotannon aiheuttamat ympäristöhaitat.

Lue lisää