Top News 2020

Tieteelliset Artikkelit

Tässä tutkimuksessa selviteltiin, miten jatkosuunnitelmista keskusteltiin kuudessa psykologisten tutkimusten palautetilanteessa. Erityisen huomion kohteena oli asiakaslähtöisyys jatkosuunnitelmakeskustelujen elementtinä. Tässä tutkimuksessa asiakaslähtöisyydellä tarkoitettiin sosiaalisessa vuorovaikutuksessa havainnoitavaa asiakkaan osallistumista vuorovaikutukseen joko oma-aloitteisesti tai vastaamalla psykologin esittämiin osallistumiskutsuihin. Tutkimus on osa Psykologisten tutkimusten palautekeskustelujen vuorovaikutus tutkimusprojektia, jonka tavoitteena on kerätä perustietoa psykologisista palautekeskusteluista.

Lue lisää