Pääkirjoitus

Tutkimuksen voi intuitiivisesti assosioida objektiivisuuteen ja riippumattomuuteen. Kytkös on tärkeä myös tutkimustietoa sovellettaessa. Se on kuitenkin hauras ja vaatii myös inhimillisten vaikuttimien huomioimista. Tutkija, joka on löytänyt ilmiön, ei välttämättä ole aivan ensimmäisten joukossa kyseenalaistamassa ilmiön empiiristä tai teoreettista perustaa. Hän saattaa mieluummin valjastaa falsifikaation laajentamaan ilmiön soveltamisalaa ja yhdistämään sitä poikkitieteellisesti muihin tutkimuslinjoihin. Muun muassa siksi tutkimus perustuu avoimuuteen ja läpinäkyvyyteen. Muut tutkijat voivat toistaa tutkimuksen ja koetella ilmiön empiiristä ja teoreettista perustaa.

Lue lisää