Tapasimme tutkijan
10 tap 02 im01

Ominta tutkimusalaani on parisuhteisiin ja niiden laatuun liittyvä psykologinen perhetutkimus. Suomen Akatemian rahoittamassa Perheet 24/7 tutkimushankkeessa olemme tarkastelleet epätyypillisiä työaikoja tekeviä perheitä perhesuhteiden, työn ja perheen yhteensovittamisen ja vuoropäivähoidon näkökulmista. Minua on kiinnostanut erityisesti, mitä merkitystä parisuhteen hyvinvoinnille ja puolisojen väliselle työnjaolle on työskentelyllä myös iltaisin, öisin ja viikonloppuisin ja ennakoimattomin työajoin.

Lue lisää

Tapasimme tutkijan

Olen traumatutkijana tutkinut sekä sodankäynnille altistuneiden että perheolosuhteissa väkivaltaa kokeneiden lasten mielenterveyttä. Tämänhetkinen, Suomen Akatemian rahoittama projektini on nimeltään ”Miten auttaa sodassa traumatisoituneita lapsia ja nuoria: Muistitoimintojen rooli terapeuttisessa interventiossa”. Erityisesti olemme kiinnostuneita siitä, pystytäänkö intervention avulla lieventämään lasten ja nuorten traumaoireita, ja jos pystytään, niin mikä on muistitoimintojen rooli mielenterveyden eheytymisessä.

Lue lisää