Kirjat

Leader, Darian: Uusi musta. Teos. Psykoanalyytikon katsaus masennukseen.

Luukkala, Jouni: Kukoistava parisuhde – rakkaussuhteen psykologia. Duodecim. Psykologi kirjoittaa parisuhteesta.

Pohjanheimo, Esa:Työyhteisön vuosi. Sosiaalipsykologinen selviytymisopas. Talentum. Apuvälineitä asiantuntijaorganisaatioiden esimiehille ja asiantuntijoille työyhteisön ja itsensä johtamiseen.

Lue lisää

Kirjat

Sosiaalipsykologian sukupolvet on suomalaisen sosiaalipsykologian 50-vuotisjuhlien aikaan ilmestynyt yleisesitys suomalaisen sosiaalipsykologian kehityksestä, keskeisistä linjoista sekä muutamista nykypäivän tutkimusteemoista. Tampereen yliopistossa järjestettiin 2010 samanniminen luentosarja, jossa eri ikäpolvia edustaneet sosiaalipsykologit kertoivat oman tutkijauransa vaiheista ja rinnastivat kokemuksiaan tieteenalan vaiheisiin. Kirjan tarkoitus on koota ja tallentaa tämän luentosarjan anti yksiin kansiin.

Lue lisää

Kirjat

Jo mummiksi ehtinyt ystäväni oli todistamassa keskustelunpätkää, jossa seitsenvuotias tyttärentytär neuvoi kuusivuotiasta serkkuaan vilkuttamaan äidille, joka oli tullut saattamaan: ”Heiluta äidille kättä, mä oon huomannu, että se auttaa!” Tarina liikuttaa minua niin arkisuudessaan kuin syvällisyydessäänkin. Niin monessa olemme apua vailla. Yksinkertaista voi olla ymmärrys, joka tuo helpotuksen, ja toisaalta niin pienestä on kiinni, joudummeko tilanteisiin, joissa keinottomina päädymme häpeän valtaan: häpeämään itseämme, keinottomuuttamme ja sitä, minkä kanssa olemme sisäisessä maailmassamme tekemisissä.

Lue lisää

Kirjat

Brittiläisten professoreiden Anthony Batemanin ja Peter Fonagyn kehittämä mentalisaatioon perustuva hoito on suhteellisen uusi tulokas psykoterapioiden kentällä. Batemanin ja Fonagyn alun perin 2006 ilmestynyt Mentalisaatioon perustuva hoito. Epävakaan persoonallisuushäiriön käytännön hoito-opas on ensimmäinen suuntauksen perusteos suomeksi. Oppaassa on esitelty hoitomalli persoonallisuudeltaan epävakaiden potilaiden hoitamiseksi yhdistämällä yksilö- ja ryhmäterapiaa. Englannissa sitä käytetään avohoitona päiväsairaaloissa julkisen terveydenhuollon piirissä. Suomessa menetelmä on yksi Käypä hoito suosituksista epävakaan persoonallisuuden hoidossa. On näyttöä, että sillä voidaan saavuttaa hoitotavoitteen mukaisia pysyviä persoonallisuuden muutoksia epävakaudesta kärsivillä potilailla (Keinänen, 2013).

Lue lisää

Kirjat

Sigmund Freudin laajaa kirjallista tuotantoa on käännetty suomeksi aina viisikymmenluvulta lähtien, mikä on mahdollistanut psykoanalyyttiseen ajatteluun tutustumisen myös suomen kielellä jo reilun puolen vuosisadan ajan. Kääntämisessä on kuitenkin aina omat ongelmansa. Psykoanalyyttisten tekstien kohdalla runsasta kriittistä keskustelua on herännyt jo Freudin alkuperäisiä saksankielisiä tekstejä englannin kielelle saatettaessa. Moni psykoanalyytikko kokee alkuperäiset saksan kielellä kirjoitetut tekstit havainnollisemmiksi ja käytännönläheisemmiksi kuin niiden pohjalta tehdyt englanninkieliset käännökset, joissa vaikutelma tuntuu teknistyneeltä alkuperäistekstiin verrattuna.

Lue lisää