Keskustelua
12 kes 01 im01

Psykologia-lehdessä 6/2014 julkaistussa tutkimuksessa (Lehtonen, Kauronen & Kallunki, 2014) on mielestäni sellaisia teoreettisia, metodologisia ja metodisia puutteita, joiden esiin nostaminen on tärkeää. Teoria, data ja johtopäätökset eivät sovi yhteen, teorian ja operationalisointien perustelut ovat paikoin ohuet ja rakenneyhtälömallinnusta on sovellettu puutteellisesti. Artikkelissa on toki paljon hyvää ja monia vahvuuksia. Toivon, että esiin nostamani huomiot tutkimuksen rajoitteista ovat hyödyksi lukijoille ja edesauttavat laadukkaiden tutkimusten syntyä vastaisuudessa.

Lue lisää