Sisällysluettelo

Pääkirjoitus

Mari-Pauliina Vainikainen: Uusia tuulia 242

Tieteelliset Artikkelit

Anna-Kaisa Vartiainen, Anu W. Turunen, Sari Ung-Lanki & Timo Lanki: Meluherkkyydellä on tärkeä rooli melun kokemisessa 244

Hanna Juntunen, Aino Piiparinen, Kirsi Honkalampi, Mikko Inkinen & Aarno Laitila: CORE-OM-mittarin suomalainen validointitutkimus yleisväestössä 257

Virpi Paukkeri, Eija Pakarinen, Marja-Kristiina Lerkkanen & Anna-Maija Poikkeus: Alaryhmätarkastelu matemaattisten taitojen kehityksestä esiopetuksesta neljännelle luokalle 277

Lue lisää