Sisällysluettelo

Sisällysluettelo (04/2015)

Pääkirjoitus

Mari-Pauliina Vainikainen: Uusia tuulia 242

Tieteelliset Artikkelit

Anna-Kaisa Vartiainen, Anu W. Turunen, Sari Ung-Lanki & Timo Lanki: Meluherkkyydellä on tärkeä rooli melun kokemisessa 244

Hanna Juntunen, Aino Piiparinen, Kirsi Honkalampi, Mikko Inkinen & Aarno Laitila: CORE-OM-mittarin suomalainen validointitutkimus yleisväestössä 257

Virpi Paukkeri, Eija Pakarinen, Marja-Kristiina Lerkkanen & Anna-Maija Poikkeus: Alaryhmätarkastelu matemaattisten taitojen kehityksestä esiopetuksesta neljännelle luokalle 277

Lectio praecursoria

Auli Airila: Työn piirteet, persoonalliset tekijät ja hyvinvointi – 13 vuoden pitkittäistutkimus 293

Liisa Klenberg: Toiminnanohjauksen arviointi ja kehittyminen kouluiässä 297

Heli Järnefelt: Työterveyshuollossa toteutetun ryhmämuotoisen kognitiivisen käyttäytymisterapian tuloksellisuus pitkäkestoisen unettomuuden hoidossa 301

Keskustelua  

Samuel Piha: Evoluutiopsykologia ja taloustiede 306

Ajankohtaista

Professori emeritus Johan von Wright 310

Toimitus suosittelee 311

Kirjat

Janne Viljamaa: Kuka täällä oikein määrää? Lapsiperheen kasvatuskirja (Eeva Takala) 312

Tuija Aro, Elina Järviluoma, Marketta Mäntylä, Hanna Mäntynen, Sira Määttä & Mika Paananen: Oppilaan minäkuva ja luottamus omiin kykyihin (Mia Dufva) 313

Satu Kaski & Vesa Nevalainen: Ikävät ihmiset: kuinka selviytyä hankalien tyyppien kanssa (Markus Lång) 314

Kirjauutuuksia 316

English Summaries 317

Kirjoittajat 320