Ajankohtaista

Psykologian emeritusprofessori Johan von Wright menehtyi vapun aattona 91 vuoden iässä rakastamallaan Mågsholmenin saarella. Hän kuuluu niihin suomalaisen psykologisen tutkimuksen pioneereihin, joiden työn ja esimerkin tuella maahamme on syntynyt vahva psykologien ammattikunta ja alan kansainvälisesti korkeatasoinen tutkimus. Hänen opintiensä kulki rajan taakse jääneestä Värtsilän alakansakoulusta ja Tölö Svenska Samskolasta Helsingin yliopiston kautta Oxfordiin, missä hän väitteli tohtoriksi vuonna 1955. Kun hän perhesyistä kieltäytyi tarjotusta senioritason työstä Cambridgen yliopistossa, hän ei vielä tiennyt, millainen elämäntyö odotti Suomessa.

Lue lisää

Ajankohtaista

Kouluvalmius vai koulun valmius?

Kolehmainen, M., Saarinen, M. & Kontu, E. (2015). Koulukypsyydestä koulun valmiuteen – kouluvalmiuskäsitteen kehittyminen 1900-luvun alusta tähän päivään. Kasvatus & Aika, 9(2), 32–57.

Erityispedagogiikan tutkijat tarkastelevat kotimaista tutkimustietoa kattavasti yhteen kokoavassa kirjallisuuskatsauksessaan kouluvalmiuteen liittyvää ajattelutavan muutosta viimeisen vuosisadan aikana. Tutkijoiden mukaan kouluvalmiuskeskustelu painottuu tällä hetkellä oppimisvalmius- ja oppimisvaikeustarkastelun lisäksi koulun valmiuteen vastata kaikenlaisten lasten tarpeisiin, mikä on laajentanut keskustelua lapsen arvioinnista kouluopetuksen kehittämisen näkökulmaan.

Lue lisää