Ajankohtaista toimituksesta

Suomessa itsetunto on vielä kova juttu, mutta maailmalla siihen on suhtauduttu kasvavalla varauksella jo vuosia. San Diegon yliopiston psykologian professori Jean Twenge kirjoitti jo vuonna  2006 kirjan Generation Me, jossa hän pohtii, miten itsetunnon korostaminen on johtanut narsistiseen kulttuuriin. Twenge perustaa ajatuksensa laajaan tutkimusaineistoonsa, jossa hän on vertaillut amerikkalaisten nuorten saamia pistemääriä meilläkin usein käytetyllä Rosenbergin itsetuntomittarilla. Pistemäärät ovat vuosikymmenien kuluessa nousseet selvästi ja suuri osa nuorista saa mittarilla täydet tai lähes täydet pisteet. Suomessa jaksetaan vielä uskoa siihen, että hyvä itsetunto tarkoittaa suunnilleen samaa kuin onnellinen elämä. Twenge on tutkimuksillaan kuitenkin osoittanut, ettei niin ole ainakaan Yhdysvalloissa käynyt. "Generation Me" saa täydet pisteet itsetuntomittarilla, muttei ole onnellinen vaan narsistinen.

Lue lisää

Ajankohtaista toimituksesta

Milgramin tutkimus tänään

Burger, J.M. (2009): Replicating Milgram: Would people still obey today? American Psychologist, 64, 1–11.

Burgerin tutkimuksen idea oli toistaa Milgramin 1960-luvulla tekemät tutkimukset kunnioittaen  ja    suojaten koehenkilöiden psyykkistä hyvinvointia, joten koetta jatkettiin vain siihen pisteeseen asti, jossa koehenkilöt ensimmäisen kerran kuulivat valekoehenkilöiden protestin ja valituksen (150 volttia). Tutkimukseen osallistui 70 aikuista. Koehenkilöiden käyttäytyminen oli hyvin samanlaista 150 volttiin asti ja siksi Burger arvioi, että koska Milgramin alkuperäisen tutkimuksen osallistujista 79 % jatkoi koetta ensimmäisistä valituksista loppuun asti, niin olisi tapahtunut myös nyt 45 vuotta myöhemmin. Burgerin tutkimuksessa osa koehenkilöistä näki toisen koehenkilön kieltäytyvän tehtävästä, mutta tämä ei odotusten vastaisesti lisännyt koehenkilöiden halua kieltäytyä sähköiskujen antamisesta. Koehenkilöiden empaattisuus kuitenkin lisäsi "tottelemattomuutta" ja  halu kontrolloida taas toimimista kokeenjohtajan käskyjen mukaan.

Lue lisää