Top News 2020

Tapasimme tutkijan
08 tap 01 im 01

Tutkin psykoterapiaprosessia ja sen tulosta. Erityisesti kiinnostaa, miten asiakkaan ja terapeutin vuoropuhelussa asiakkaan tapa ilmaista toimijuutensa suhteessa kokemukseensa ja tekemiseensä muuttuu. Kysymys on kiinnostava teoreettisesti, sillä ilmaistu ja koettu toimijuus näkökulmana psykoterapiassa tapahtuvaan muutokseen voisi olla keskeistä yrityksessä luoda eräänlainen metateoria. Tällainen teoria ylittäisi eri psykoterapeuttisten viitekehysten muutosteorioita ja ehkä yhdistäisikin ne.

Lue lisää