Lectio Praecursoria
04 lec 01 im01

Platon vertaa ihmisen mieltä kahden hevosen vetämään valjakkoon. Vertauskuvassa valjakon ajaja ja hevoset muodostavat sielun kolme erilaista osaa. Ajaja edustaa järkeä, joka ohjaa sielua kohti tietoa ja totuutta. Hevosista ensimmäinen on valkoinen, nuhteeton ja kuolematon. Se on se osa sielusta, joka janoaa moraalisesti hyviä asioita, vaatimattomuutta ja kunniaa. Musta hevonen puolestaan on valkoisen vastakohta. Sitä ajaa himo viiniin, rahaan ja ruumiin iloihin. Järkevä ajaja ei voi kieltää niitä sielunsa osia, joista hän ei pidä. Molemmilla hevosilla on omat tehtävänsä ja vahvuutensa. Ajajan on ymmärrettävä ratsujensa luonteet, jotta voi ohjastaa ne käyttöönsä. Samalla tavalla ihmisen on siis pystyttävä ohjaamaan halujaan ja himojaan menestyäkseen elämässä.

Lue lisää

Lectio Praecursoria

Lasten kliinisessä arviointityössä vanhempien työntekijöille esittämä tavallinen pyyntö läpikäydyn tutkimusprosessin jälkeen on: ”Sanokaa, mitä me voimme tehdä.” Arviointityön tuloksellisuuden näkökulmasta on mielekästä kysyä, kuinka vanhempien toive tehdä jotain ja muuttaa omaa toimintaansa lapsen kanssa toteutuu tutkimusprosessin kuluessa ja sen seurauksena.

Lue lisää