Psykologiassa tapahtuu
08 psyk tap 01 im01

Psykologien käyttämistä kognitiivisista kykytesteistä Wechslerin testit ovat olleet länsimaissa suosituimpia arviointimenetelmiä. Suomessa nämä testit ovat olleet myös yleisimmin käytettyjä normeerattuja kykyjen arviointimenetelmiä. Uusimpiin Suomessa käytössä oleviin testiversioihin (WAIS-IV, WISC-IV ja WPPSI-III) on alkuperäinen kustantaja, Pearson, tehnyt merkittäviä muutoksia. Testit ovat muuttuneet yhtäaikaisesti usean tekijän osalta, millä on vaikutusta tulosten tulkintaan. Muutokset esittämistavassa, osatesteissä, testirakenteessa sekä uudet normit vaativat testejä käyttäviltä psykologeilta perehtymistä ja kouluttautumista näiden uusien testien käyttöön ja tulkintaan. Tässä lyhyessä artikkelissa esittelemme testien muutoksien taustaa sekä Suomessa uusimpien versioiden käyttämiseen ja normeihin liittyviä kysymyksiä.

Lue lisää