Ajankohtaista
toimitussuosittelee intro

Keskimääräinen älykkyystaso muuttuu, mutta kumpaan suuntaan?

Woodley, M. A. & Meisenberg, G. (2013). In the Netherlands the anti-Flynn effect is a Jensen effect. Personality and Individual Differences, 54, 871–876. doi:10.1016/j.paid.2012.12.022.

Artikkeliin on koottu Alankomaissa vuosina 1975–2005 tehtyjen tutkimusten tulokset kansallisen älykkyystason muutoksista. Tulokset osoittavat, että joissakin osatesteissä keskimääräinen suoritustaso on noussut, mutta samaan aikaan ”kansallinen g” on laskenut.

Lue lisää

Ajankohtaista

Psykologia-lehdessä julkaistavat tieteelliset artikkelit käyvät aina läpi vertaisarviointiprosessin. Toimitus kiittää lämpimästi seuraavia henkilöitä, jotka ovat antaneet arvokasta aikaansa ja toimineet arvioijina vuonna 2015: Timo Ahonen, Synnöve Carlson, Kaisa Hauru, Airi Hautamäki, Tanja Hirschovits-Gerz,Juha Holma, Tuula Hurtig, Jukka Häkkinen,Virpi Kalakoski, Mira Kalalahti, Kaisa Kauppinen, Elina Kontu, Riikka Korja, Kalevi Korpela,Minna Kyttälä, Tanja Laukkala, Tuulia Lepistö-Paisley, Olavi Lindfors, Jari Lipsanen, Jan-Erik Lönnqvist, Jaana Minkkinen, Johanna Niemi, Eija Pakarinen, Matti Ponteva, Erja Poutiainen, Raija-Leena Punamäki, Teemu Rantanen, Salli Saari, Jaakko Seikkula, Katri Suhonen, Salla Toppinen-Tanner, Mari-Pauliina Vainikainen, Markku Verkasalo, Juha-Matti Väänänen, Jan Wickman.

Lue lisää

Ajankohtaista

Selvitin havaintopsykologian ja käyttäytymisgenetiikan alaan sijoittuvassa pro gradu tutkielmassani ”Nature, nurture, and music – A population-based twin study of music perception” (urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201505191013), missä määrin perintö- ja ympäristötekijät selittävät yksilöiden välisiä eroja kyvyssä havaita ja erotella musiikin eri piirteitä. Aiempien tutkimusten mukaan perintötekijät selittävät merkittävän osan näistä eroista. Aikaisemmissa tutkimuksissa on kuitenkin käytetty varsin yksinkertaisia ärsykkeitä, kuten äänipareja, tai tutkittu muistinvaraista kykyä tunnistaa sävelkorkeuspoikkeamia. Tämä rajoittaa tuloksista tehtäviä päätelmiä musiikin havaitsemisen suhteen.

Lue lisää

Ajankohtaista

Psykologia-lehden Maanantaiblogi (http://www.psykologia.fi/maanantaiblogi) on kehuttu ja innokkaasti linkitetty foorumi monenlaisille ajankohtaisille ja puhuttaville aiheille. Oletko kiinnostunut bloggaamaan satunnaisesti, säännöllisesti tai vaikkapa kausiluonteisesti jonkin hankkeen tai harjoittelun tiimoilta? Ota yhteys päätoimittaja Mari-Pauliina Vainikaiseen (Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.).

Lue lisää