Kirjoittajat

KIMMO ALHO, FT

psykologian professori, 
käyttäytymistieteiden laitos, 
Helsingin yliopisto;
Erik Allardt -stipendiaatti (Riksbankens Jubileumsfond), 
Swedish Collegium for Advanced Study, Uppsala

Lue lisää