Top News 2020

Pääkirjoitus

Ihmistieteissä tutkimustulokset perustuvat yleensä todennäköisyyksiin. A:sta seuraa usein B, toisinaan C, joskus myöskin D ja erittäin harvoin E. Voi silti olla perusteltua väittää, että A ennustaa B:tä. Usein joudumme kuitenkin vain toteamaan, että ilmiöt ovat keskenään yhteydessä mutta niiden välinen syy-seuraussuhde on epäselvä tai että yhteys saattaakin selittyä jollain ulkopuolisella yhteisellä tekijällä. Tutkimustuloksia esitellessään vastuullisesti toimiva tutkija ei yksinkertaista maailmaa liikaa vaan kertoo rehellisesti, mitä tuloksista voidaan päätellä ja mitä ei. Lisäksi hän kuvaa tarkkaan oman tutkimuksensa rajoitukset.

Lue lisää