Tieteelliset Artikkelit

Nuorten uramuuntuvuus toisen asteen opintojen alussa

Tutkimuksessa tarkastellaan nuorten uramuuntuvuususkomuksia toisen asteen opintojen alussa. Uramuuntuvuudella tarkoitetaan yksilön itsesäätelytaitoja ja psykososiaalisia resursseja, jotka auttavat yksilöä selviytymään ammatinvalintaan, ammatilliseen elämänkulkuun tai työmuutoksiin liittyvissä siirtymissä. Uramuuntuvuuden ulottuvuuksina ovat huoli, kontrolli, uteliaisuus ja itseluottamus. Tutkimus on uramuuntuvuusmittarin pilotointi pienellä suomalaisella näytteellä. Artikkelimme tarkoituksena on selvittää, minkälaisia ovat toisella asteella olevien nuorten uramuuntuvuususkomukset uramuuntuvuusmittarilla arvioituna sekä millä tavoin sosiaaliseen kontekstiin liittyvät tekijät – sukupuoli, koulutusreitti, koulumenestys sekä perheen koulutustaso ja vanhempien näkemykset nuoren koulunkäyntiasenteista – ovat yhteydessä nuorten uramuuntuvuususkomuksiin. Tutkimus kohdentuu myös CAAS-uramuuntuvuusmittarin kehittämiseen siten, että mittariin on lisätty suhteisuus-ulottuvuus. Aineistona ovat perusasteella toiselle asteelle siirtyneiden nuorten ja heidän huoltajiensa kyselyvastaukset (= 127). Tulosten mukaan nuoret kuvaavat uramuuntuvuutensa vahvuutta tyypillisesti vahvana tai hyvin vahvana. Sukupuoli ja koulutusreitti eivät tämän pienen näytteen tulosten perusteella selkeästi erottele uramuuntuvuususkomusten tasoa. Keskeinen tulos on koulumenestyksen ja uramuuntuvuususkomusten yhteys. Perheen koulutustaso ja nuoren uramuuntuvuususkomukset eivät ole suoraviivaisesti yhteydessä keskenään näiden tulosten mukaan. Uramuuntuvuususkomuksia ja sosiaalisen kontekstin tekijöiden yhteyttä uramuuntuvuuteen on tutkittava laajemmalla näytteellä sekä suhteisuus-ulottuvuutta kehittäen.

Avainsanat: uramuuntuvuususkomukset, koulumenestys, perheen koulutustaso

Vain tilaajilla on pääsy tämän artikkelin täysversioon.

Kirjaudu sisään tai klikkaa tästä tilaamaan Psykologia-lehti.

Jos olet jo tilaaja, rekisteröidy tästä.