Tapasimme tutkijan
08 tap 01 im01

Tutkimusaiheeni liittyvät neuropsykologiaan, etenkin aivovammakuntoutukseen. Tutkimusryhmässäni tutkitaan tanssikuntoutusta vaikean traumaattisen aivovamman kuntoutuksessa. Lisäksi olen mukana hankkeissa, joissa tutkitaan musiikkiterapian vaikutuksia aivovammojen laaja-alaisessa kuntoutuksessa sekä aivovamman saaneiden elämänlaatua. Olen myös kiinnostunut urheilun vaikutuksesta hyvinvointiin sekä toisaalta urheilussa syntyvistä aivovammoista. Yksi intohimoni on tietokoneavusteinen kognitiivinen kuntoutus.

Lue lisää

Tapasimme tutkijan
09 tap 02 im01

Olen viime aikoina tutkinut opiskelijoiden ja nuorten aikuisten opiskelu- ja työhyvinvointia eli opiskelu- ja työinnokkuutta ja -tyytyväisyyttä sekä toisaalta burnoutia. Olen tarkastellut innokkuuden, tyytyväisyyden ja burnoutin kehittymistä opintojen aikana ja siirryttäessä toisen asteen opinnoista korkeakoulutukseen tai työelämään sekä niiden yhteyksiä yleiseen hyvinvointiin. Olen tutkinut myös hyvin- ja pahoinvointia ennustavia tekijöitä ja niiden seurauksia. Lisäksi olen tutkinut opiskelumotivaation kehitystä ja siinä esiintyviä sukupuolieroja erityisesti STEM-aloilla (science, technology, engineering, mathematics), internetriippuvuutta, opiskelu- ja työelämän resursseja ja haasteita, opettajien ja oppilaiden välistä vuorovaikutusta sekä kausaaliattribuutioita.

Lue lisää