Pääkirjoitus

Tänä syksynä alakouluikäiset lapset ovat käyneet koulutielleen uudenlaisissa tunnelmissa. Vuonna 2014 hyväksytyt opetussuunnitelman perusteet (Opetushallitus, 2014) sekä niiden varaan rakennetut kunta- ja koulukohtaiset opetussuunnitelmat astuivat voimaan 1.–6.-luokkalaisten osalta elokuun alussa. Monet koulut pohjustivat siirtymää varsin perusteellisesti kevätlukukauden aikana keskustelemalla muutoksista sekä oppilaiden että vanhempien kanssa. Uudistuksia on tehty paitsi oppisisältöihin ja niiden rytmitykseen, myös yleisiin periaatteisiin, jotka ohjaavat koulun kaikkea toimintaa.

Lue lisää