Kirjat

Työtehtäviini kirkkohallituksessa kuuluu muun muassa kouluttajana toimiminen sairaalasielunhoidon ja kehitysvammaistyön erikoistumiskoulutuksessa. 12 seminaarijaksoa käsittävä koulutus kestää kolme vuotta, se suoritetaan työn ohella, ja siihen liittyy noin puolet opintokokonaisuudesta käsittävä Therapeian tarjoama koulutuspaketti psykoterapeuttisista valmiuksista. Sairaalasielunhoidon erikoistumiskoulutuksessa yhtenä ennakkotehtävänä on ollut työskentelyä Matti Hyrckin Onko Jumala hyvä? Antaako psykoanalyysi vastauksen? -teoksen pohjalta.

Lue lisää

Kirjat
14 kir 02 im01

Työhyvinvoinnin asiantuntija, dosentti Marja-Liisa Manka tarttuu kirjassaan stressiin monipuolisella ja ajankohtaisella otteella, joskin työhyvinvoinnin näkökulma korostuu selkeästi. Hän esittelee aluksi työkontekstissa tunnettuja stressimalleja ja -teorioita. Esittely ei tuo asiaan vähänkään perehtyneelle juurikaan uutta tietoa, mutta ydinasiat kustakin mallista ja teoriasta kerrotaan tiiviissä ja helppolukuisessa muodossa.

Lue lisää

Kirjat

PS-kustannus on julkaissut odotetun teoksen suomalaisille tutusta ilmiöstä. Onkin hämmentävää, että aiheesta kirjoitetaan vasta nyt. Sisu-teosta varten on haastateltu 15:tä ihmistä heidän kokemuksistaan sisusta. Lisäksi mukana on hieman tutkimustietoa, tekijöiden taustoja ja heidän omia pohdintojaan sisusta. Haastattelukertomukset on jaoteltu lukuihin: Aktiivinen tapa kohdata haasteet, Rajoja uhmaava päättäväisyys ja Vastoinkäymisistä kumpuava voima. Kirja on helppolukuinen, ja visuaalisuuteen on panostettu upein henkilövalokuvin.

Lue lisää

Kirjat

Charpentier, Pia – Viljanen, Riikka – Keski-Rahkonen, Anna: Nälkäinen sydän. Parane bulimiasta. Duodecim. Paranemisohjelma bulimian käytös- ja ajatusmalleista irti pääsemiseksi.

Dunderfelt, Tony: Läsnäoleva kohtaaminen. PS-kustannus. Psykologi kertoo, miten luodaan hyvä ilmapiiri.

Eskola, Antti: Vanhuus. Helpottava, huolestuttava, kiinnostava. Vastapaino. Sosiaalipsykologian emeritusprofessorin puheenvuoro vanhuuden merkityksellisyydestä.

Lue lisää