Keskustelua
12 kes 01 im01

Unien toimintamekanismeja koskevia psykologisia teorioita voi hyödyntää kaunokirjallistenkin unien tutkimuksessa. Toisaalta unitutkimus on hyötynyt kirjallisuuden- ja kielentutkimuksen piirissä kehitetyistä kerronnallisten ja retoristen rakenteiden teorioista. Tuore väitöskirjani Lauri Viidan (1916–1965) runoelmasta Kukunor: satu ihmislapsille (1949) soveltaa monitieteistä unitutkimusta kirjallisuuden analysointiin.

Lue lisää