Top News 2020

Pääkirjoitus

Viime vuosikymmenen aikana teknologia on tullut kiin­teäksi osaksi arkeamme. Monen meistä on vaikea edes kuvitella työntekoa ilman tietotekniikkaa. Lisäksi tietokoneet ja erilaiset älylaitteet ovat usein yhä tärkeämpi osa vapaa-aikaamme. Myös kognitiivisen suoriutumisen arvioinnissa hyödynnetään nykyään usein teknologiaa. Tietokoneavusteinen mittaaminen on jo melko tavallista joukkotestauksina toteutettavissa laajoissa tutkimuksissa, esimerkiksi peruskoulun päättövaiheeseen ajoittuvissa kansallisissa ja kansainvälisissä oppimistulosten arvioinneissa. Digitaaliset sovellukset ovat löytäneet jossain määrin tiensä myös psykologiseen arviointiin, mutta uusien menetelmien käyttöönottoa rajoittaa vielä uudenlaisten testien kehittämisen ja normeeraamisen työläys sekä sähköisen testaamisen valvontaan ja tietosuojaan liittyvät kysymykset.

Lue lisää