Top News 2020

Kirjat
07 kir 01 im01

Petri Paavilainen: Toimivat aivot – Kognitiivisen neurotieteen perusteita. Persona Grata -sarja. Edita, 2016.

Kognitiivisen neurotieteen suomenkielisessä oppikirjallisuudessa alkaa olla isonkin kirjan mentävä aukko, koska työryhmämme (2006) toimittama Mieli ja aivot: Kognitiivisen neurotieteen oppikirja täytti juuri kymmenen vuotta ja on jo ainakin osin uudistamisen tarpeessa. Lisäksi se ei sisällä neurotieteen perusteita, ja aihevalikoima on heijastanut silloisen tutkimuksen suuntauksia jääden joissakin suhteissa kapeaksi ja jopa puutteelliseksi. Sen vuoksi oli positiivinen yllätys törmätä Helsingin yliopiston yliopistonlehtori Petri Paavilaisen kirjoittamaan uunituoreeseen kirjaan Toimivat aivot – Kognitiivisen neurotieteen perusteita ja saada se myös arvioitavakseen. Löytyykö tästä apu suomenkieliseen oppikirjatarpeeseen?

Lue lisää

Kirjat
08 kir 02 im01

Melisa Stevanovic & Camilla Lindholm (toim.): Keskustelunanalyysi. Kuinka tutkia so­siaalista toimintaa ja vuorovaikutusta. Vastapaino, 2016.

Keskustelunanalyyttisellä tutkimussuuntauksella on Suomessa poikkeuksellisen vahva jalansija erityisesti sosiaali- ja kielitieteissä. Psykologian alalla keskustelunanalyysin tuntemus on vielä toistaiseksi ollut vähäisempää, vaikkakin maailmalla keskustelunanalyyttistä tutkimusta tehdään paljon juuri psykologian piirissä. Keskustelunanalyysi. Kuinka tutkia sosiaalista toimintaa ja vuorovaikutusta tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden tutustua keskustelunanalyyttisen teorian ja tutkimusmetodin monipuolisiin hyödyntämismahdollisuuksiin myös psykologian näkökulmasta.

Lue lisää

Kirjat

Henry Honkanen: Vaikuttamisen psykologia. Arena-Innovation, 2016. 438 s.

Vaikuttamisen psykologia osoittaa kirjoittajan tuntevan hyvin viimeaikaiset psykologiset ja sosiaalipsykologiset teoriat. Hän osaa myös selittää ne ymmärrettävästi. Esimerkkinä mainittakoon Shalom Schwartzin teoria perusarvoista, jonka testaamisessa myös suomalaisilla tutkijoilla on ollut huomattava panos.

Lue lisää

Kirjat

Melanie Klein: Mielen mosaiikkia. Rakkauden ja vihan, kateuden ja kiitollisuuden dynamiikka, (toim.): Irja Kantanen & Marja Schulman. Therapeia-Säätiö, 2016. 416 s.

Melanie Klein (1882–1960) on yksi kaikkein merkittävimpiä psykoanalyytikkoja, objektisuhdeteorian luoja ja lapsianalyysin pioneeri. Hän kasvoi Wienissä ja oli ensin Sandor Ferenczin analyysissä Budapestissä ja sitten Karl Abra­hamin analyysissä Berliinissä. Jälkimmäisen kuoltua Klein muutti 1926 Lontooseen, missä toimi lopun ikänsä. Klein piti itseään Sigmund Freudin työn jatkajana ja edelleenkehittäjänä. Vuosien mittaan hän kuitenkin muotoili yhä itsenäisempiä ja omaperäisempiä ajatuskulkuja.

Lue lisää

Kirjat
toimitussuosittelee

Aulankoski, Sanna: Törmäyksistä työniloon – Työterveyshuolto tukena työn ristiriidoissa. Duodecim. Työterveyspsykologi kuvaa työterveyshuollon tarjoaman avun eri muotoja työyhteisön henkilösuhteisiin liittyvissä haasteissa.

Gopnik, Alison: Puuseppä vai puutarhuri? Vanhemmuuden suorittamisesta onnellisen lapsuuden tukemiseen. Art House. Psykologian professori kyseenalaistaa käsityksen vanhemmuudesta suorituksena.

Hakala, Juha T.: Kohtuuden kirja. Alma Talent Pro. Kasvatustieteen professori pohtii äärimmäisyyksiin hakeutumista nykyajan ilmiönä.

Lue lisää