Ajankohtaista Toimituksesta

Yksi eurooppalaisen sosiaalipsykologian vanhimmista ja tunnetuimmista lehdistä, British Journal of Social Psychology, juhlii 50. ikävuottaan. Tämän kunniaksi lehti julkaisi syyskuussa 2011 juhlanumeron (Vol. 50, No. 3), jossa on perusartikkeleiden lisäksi neljä lehdessä julkaistuihin tutkimuksiin pohjautuvaa tilannekatsausta emootiotutkimuksen (Brian Parkinson), sosiaalisen identiteetin näkökulman (Russell Spears), kontaktihypoteesin (Miles Hewstone & Hermann Swart) sekä suunnitellun käyttäytymisen ja perustellun toiminnan teorioiden (Antony Manstead) nykytilasta ja tulevaisuuden haasteista. Lisäksi Margaret Wetherell tarjoaa artikkelissaan näkökulman sosiaalipsykologian tieteenalan nykytilaan ja tulevaisuuden kehityslinjoihin. Juhlatunnelman mukaisesti kirjoittajat suitsuttavat British Journalin monipuolisuutta ja rohkeaa julkaisupolitiikkaa, joka näkyy lehdessä julkaistujen artikkelien tutkimusperinteiden ja menetelmällisten lähestymistapojen kirjossa. Vaikka tämän kirjon laajuudesta on esimerkiksi suomalaisten sosiaalipsykologien keskuudessa monia mielipiteitä, on totta, että vastaavan painoarvon omaavia sosiaalipsykologian alan lehtiä, joissa ylipäänsä julkaistaan sekä kvantitatiivisilla että kvalitatiivisilla menetelmillä tehtyjä tutkimuksia, ei ole ruuhkaksi asti.

Lue lisää

Ajankohtaista Toimituksesta

CBT ja HOT aivovaurion jälkeisten psyykkisten oireiden hoidossa

Kangas, M. & McDonald, S. (2011). Is it time to act? The potential of acceptance and commitment therapy for psychological problems following acquired brain injury. Neuropsychological Rehabilitation, 21(2): 250–276.

Masennus ja ahdistuneisuus ovat tavallisia oireita aikuisiän aivovaurion jälkeen. Ne heikentävät henkilön toimintakykyä ja elämänlaatua, ja heijastuvat myös hänen läheisiinsä. Aivovaurion jälkeisiin emotionaalisiin seurauksiin ja psykososiaaliseen sopeutumiseen on alettu enenevästi kiinnittää huomiota viimeisten 15 vuoden aikana. Katsauksessa kuvataan, millaisia tuloksia kognitiivisella käyttäytymisterapialla (engl. cognitive behavioural therapy, CBT) on saatu aivovaurion saaneiden hoidossa. Lisäksi kirjoittajat kuvaavat käyttäytymisterapioiden "kolmanteen aaltoon" kuuluvaa hyväksymis- ja omistautumisterapiaa (HOT, engl. acceptance and commitment therapy, ACT), joka voisi heidän mukaansa soveltua hyvin näiden ihmisten hoitamiseen.

Lue lisää