Top News 2020

Kirjat
09 kir 01 im

Sigmund Freud (1926; 1930) jätti naisen seksuaalisuuden naisanalyytikoille tutkittavaksi verraten sitä pimeään maanosaan. Freud (1923) pitäytyi käsitykseensä pienestä tytöstä ”kastroituna”, pojan tai miehen penistä kadehtivana ”poikana”. Nais-analyytikot ovatkin pyrkineet teorioissaan valaisemaan tätä pimeätä maanosaa (esim. Chasseguet-Smirgel, 1970; Horney, 1932; Hägglund, 1981; Kestenberg, 1982; 1990; Klein, 1988a; 1988b; Torsti, 1994). Esimerkiksi Kestenberg (1982) ja Torsti (1994) ovat kuvanneet, miten tyttö luo merkityksiä sisätilalleen varhaisten vaginaalisten tuntemustensa pohjalta suhteissaan niin varhaisiin kuin oidipaalisiin vanhempiinsa. Psykoanalyytikko Elina Reenkolan uusin kirja Lumoavan pelottava nainen. Seksuaalisuuden herättämä kauhu liittyy tähän naispsykologian teemaan ja on kiinnostava puheenvuoro tässä naisanalyytikoiden ketjussa.

Lue lisää

Kirjat
toimitussuosittelee

Dunderfelt, Tony: Valoisaksi. Viisas elämä. Psykologi ja uskontotieteilijä kurottaa uskontojen hengellisiin ulottuvuuksiin.

Freud, Sigmund: Kirjoituksia psykoanalyysin teoriasta ja käytännöstä 2. Suomennos Markus Lång. Books on Demand. Freudin tekstejä, joissa edetään 1890-luvun neuroosiopista egopsykologiaan.

Gronow, Antti – Kaidesoja, Tuukka:Ihmismielen sosiaalisuus. Gaudeamus. Sosiaalitieteilijät pyrkivät rakentamaan siltaa kognitiotieteiden ja yhteiskuntatieteiden välille.

Lue lisää