Psykologiassa tapahtuu

Konflikter mellan olika kulturgrupper har skadliga konsekvenser. Med tillräckligt stor ideologisk betydelse och emotionell intensitet kan fördomar till och med leda till folkmord. Den fråga som ställs i denna artikel är i vilken mån socialpsykologisk kunskap om vad som påverkar negativa attityder till andra grupper kan öka vår praktiska förmåga att förebygga och minska dem. Insikten om att attityderna till andra grupper till stora delar är beroende av den sociala grupp eller de grupper vi identifierar oss med saknas i den allmänna debatten som därför ofta innehåller felaktiga favoritförklaringar till den ökade främlingsfientligheten.

Lue lisää