Tapasimme tutkijan
07 tap im01

Tällä hetkellä minulla on kaksi tutkimuslinjaa. Ensinnäkin tutkin, miten ongelmat koulujen sisäilmassa vaikuttavat koululaisten psykososiaaliseen hyvinvointiin kyselyaineistoilla. Tämän lisäksi selvitän laadullisilla aineistoilla, millaisia merkityksiä ja kokemuksia sisäilmaongelmiin liitetään. Sisäilmaongelmien lisäksi tutkin suomalaisiin kansallisiin symboleihin liitettyjä merkityksiä, muistoja ja asenteita. Olen väitellyt jälkimmäisestä aiheesta. Sisäilmaongelmien tutkimus on tärkeää ja kiinnostavaa monestakin syystä. Sisäongelmien lukumäärä on suuri, ja niiden aiheuttamat terveyshaitat ovat tiiviin yhteiskunnallisen keskustelun alla.

Lue lisää