Sisällysluettelo

Pääkirjoitus

Katariina Salmela-Aro & Mari-Pauliina VainikainenKatse kohti koulua 74

Tieteelliset artikkelit

Anne Karhu, Hannu Savolainen & Vesa Närhi: Yhteistyö ja psykologisen tiedon soveltaminen tukevat ADHD-oireisen oppilaan toimintakykyä koulussa 76

Jaana Minkkinen, Risto Hotulainen & Arja Rimpelä: Maahanmuuttajataustaisten nuorten psykososiaalinen oireilu Helsingin metropolialueella 89

Noona Kiuru, Katariina Kalliomäki, Riitta-Leena Metsäpelto, Timo Ahonen & Riikka Hirvonen: Nuorten harrastuneisuuden, koulun vaihtamisen ja sukupuolen yhteydet subjektiiviseen hyvinvointiin siirtymävaiheessa alakoulusta yläkouluun 108

Lue lisää