Sisällysluettelo

Sisällysluettelo (02-03/2018)

Pääkirjoitus

Katariina Salmela-Aro & Mari-Pauliina VainikainenKatse kohti koulua 74

Tieteelliset artikkelit

Anne Karhu, Hannu Savolainen & Vesa Närhi: Yhteistyö ja psykologisen tiedon soveltaminen tukevat ADHD-oireisen oppilaan toimintakykyä koulussa 76

Jaana Minkkinen, Risto Hotulainen & Arja Rimpelä: Maahanmuuttajataustaisten nuorten psykososiaalinen oireilu Helsingin metropolialueella 89

Noona Kiuru, Katariina Kalliomäki, Riitta-Leena Metsäpelto, Timo Ahonen & Riikka Hirvonen: Nuorten harrastuneisuuden, koulun vaihtamisen ja sukupuolen yhteydet subjektiiviseen hyvinvointiin siirtymävaiheessa alakoulusta yläkouluun 108

Anne Varonen, Heta Tuominen, Lauri Hietajärvi, Katariina Salmela-Aro, Kai Hakkarainen & Kirsti Lonka:  Tavoiteorientaatiot, koulutustavoitteet ja koulumenestys kuudennella luokalla 131

Mari-Pauliina Vainikainen & Jarkko Hautamäki: Selittääkö yrittäminen oppilaiden osaamisessa havaittuja ryhmäeroja? Itsearvioitu yrittäminen, investoitu työaika ja osaamiserot lokitietoanalyysin valossa 152

Hannele Tommo, Laura Hokkanen & Liisa Klenberg: Kielellisiin ja sosiaalisten taitojen vaikeuksiin liittyvät toiminnanohjauksen piirteet esikouluiässä 166

Erika Maksniemi, Lauri Hietajärvi, Kirsti Lonka, Elina Marttinen & Katariina Salmela-Aro: Sosiodigitaalisen osallistumisen, unenlaadun ja kouluhyvinvoinnin väliset yhteydet kuudesluokkalaisilla 180

Helena Thuneberg & Hannu Salmi: Näkymätön havaittavaksi – klusterianalyysi abstraktin ilmiön oppimisesta konkreettisesti lisäketodellisuuden (augmented reality) avulla 201

Kirjat

Lea Pulkkinen (yhteistyössä Katja Kokon kanssa): Human development from middle childhood to middle adulthood (Klaus Helkama) 216

English Summaries 219

Kirjoittajat 227