Top News 2020

Kirjat
10 kir 01 im01

 Vuonna 1968, viisikymmentä vuotta sitten, 369 jyväskyläläistä kakkosluokkalaista kahdeltatoista eri luokalta täytti lisensiaatti Lea Pulkkisen henkilökohtaisessa valvonnassa 33-kohtaisen kyselyn, jossa heitä pyydettiin nimeämään kustakin samaa sukupuolta olevasta luokkatoveristaan ystävällisiä, avuliaita, kiusaavia, hyökkääviä ja niin edelleen. Samansisältöisellä lomakkeella arvioivat oppilaita myös luokkien opettajat. Siitä alkoi edustava seurantatutkimus, joka on saanut jo miltei klassisen aseman maailman kehityspsykologiassa. Jyväskylän yliopiston psykologian emeritaprofessori Pulkkinen on nyt yhteistyössä saman yliopiston Gerontologian tutkimuskeskuksen tutkimusjohtajan Katja Kokon kanssa koonnut tämän 42 vuoden mittaisen hankkeen tulokset – monet niistä alan keskeisissä lehdissä ja hakuteoksissa julkaistuja – tiiviiksi ja persoonalliseksi kirjaksi.

Lue lisää