Pääkirjoitus
cover im01

Noudatamme tieteellisen tiedon esittämisessä sääntöjä, jotka ovat hioutuneet nykyisenlaisiksi vuosisatojen kuluessa. Jo 1600-luvun Saksassa ja Ranskassa tieteellisen argumentoinnin keinot olivat pitkälti samoja kuin nykyään, ja vielä tätäkin kauemmin argumentoinnissa on noudatettu periaatetta, jossa esitetyt väitteet sidotaan aiempaan tutkimustietoon ja suhteutetaan laajempaan tieteelliseen kontekstiin (Kakkuri-Knuuttila & Kylänpää, 2012). Nykymaailman informaatiotulvassa tämän periaatteen oikeaoppisen noudattamisen merkitys korostuu entisestään, sillä se on tärkeä erottava tekijä tieteellisen ja ei-tieteellisen tiedon välillä. Lähdeviittaukset antavat myös lukijalle mahdollisuuden arvioida esitettyjen väitteiden luotettavuutta.

Lue lisää