Keskustelua

Jussi Valtonen kritisoi Psykologia-lehdessä (6/12) suomalaista rahapelijärjestelmää ja etenkin raha-automaattien osuutta suomalaisessa pelikentässä. Suomalainen rahapelilainsäädäntö, jota RAY noudattaa, mahdollistaa raha-automaattien sijoittamisen myös kauppoihin, kioskeihin, huoltoasemille ja ravintoloihin. Tällä käytännöllä, joka poikkeaa eurooppalaisesta valtavirrasta tavoitellaan mahdollisimman laajaa kohtuullisesti pelaavaa pelaajakuntaa. Raha-automaattien pelaajaosuudet ovatkin Suomessa maailman korkeimpia. Viime vuonna noin 40 prosenttia suomalaisista 15–79-vuotiaista pelasi raha-automaattia. Viikoittain pelaavien väestöosuus oli noin 18 prosenttia. Raha-automaattien hyväksyttävyys ja luottamus raha-automaattitoiminnan rehellisyyteen on Suomessa vertailututkimusten mukaan huomattavasti korkeammalla tasolla kuin Euroopassa yleisesti.

Lue lisää