Top News 2020

Pääkirjoitus
cover im01

Tämä teemanumero käsittelee vuorovaikutusta monenlaisissa ohjauksen konteksteissa terveydenhuollosta erityyppisiin kuntoutuksen ja työnohjauksen tilanteisiin. Ohjauksen vaikuttavuuden kannalta on oleellista, miten ohjausta toteutetaan. Teemanumerossa tarkastellaan, miten ohjaajat pyrkivät vuorovaikutuksen keinoin vaikuttamaan ohjattavan asiakkaan toimintaan, terveyskäyttäytymiseen tai hyvinvointiin, ja minkälaisin keinoin asiakkaat osallistuvat ohjauskeskusteluihin. Ohjaustilanteissa osapuolet orientoituvat tiettyihin rooleja ja toimintatapoja koskeviin odotuksiin, jotka voivat esimerkiksi rajoittaa keskusteluun osallistumista ja mahdollisuuksia nostaa keskustelun kohteeksi asiakkaalle tärkeitä asioita. Artikkeleissa osoitetaan, miten ensinnäkään ei ole itsestään selvää, että asiakkaat osallistuisivat aktiivisesti keskusteluun, mikä tuottaa monenlaisia haasteita ohjaajan ratkottavaksi.

Lue lisää