Top News 2020

Kirjat
09 kir 01 im01

Jaana Sellmanin ja Tuula Tykkyläisen kirja on laaja tiedollinen ponnistus, joka kertoo puheterapiatyöstä ja kuntoutuksen olemuksesta. Kirja pyrkii pois puheterapian menetelmä- tai häiriönäkökulmasta ja tarjoaa tilalle keskustelunanalyysin näkökulmaa. Keskustelunanalyysi tarkastelee vuorovaikutusta osallistujien yhteisenä saavutuksena. Kirjoittajat Sellman ja Tykkyläinen siirtävät tämän ajatuksen puheterapeuttiseen kuntoutumiseen. Kuntoutuminen ei ole pelkästään välineiden ja menetelmien toistavaa käyttöä, vaan se sisältää paljon vuorovaikutuksellisia elementtejä puheterapeutin ja asiakkaan (ja tämän lähipiirin) välillä. Teos on tietokirja, jonka tavoitteena on yhdistää ammatillinen kokemus puheterapiatyöstä, vuorovaikutuksen merkitys ja keskustelunanalyysilla saatu tutkimustieto. Lukijakunnaksi toivotaan jo ammatissa toimivia puheterapeutteja, opiskelijoita ja muita terveydenhuollon, kuntoutuksen ja kasvatuksen ammattilaisia.

Lue lisää